Arenda
meeskonna
fookust heaolu eneseregulatsiooni liidrivõimeid tasakaalu

Too oma organisatsiooni Google'is
loodud SIY koolitusprogramm

Tähelepanu on
piiratud ressurss.

Enso circle

1. Õpi
keskenduma

Märkame alati välist müra.
Harva aga sisemist.

Õpi end harjumuslikust lobast oma peas lahti haakima, et väärtustatud tegevusteks sisemisi vahendeid leida.

Enso circle

2. Treeni
mõistust

Kasuta neid ressursse läbi harjutuste uute harjumuste arendamiseks.

Neuroplastilisus lubab meie ajul uusi ühendusi luua & hüljatud “meelemuskleid” treenida.

Enso circle

3. Peata
autopiloot

Oskuste arenedes avaneb sul võimalus stiimulitele sobivamaid vastuseid valida.

Ajapikku võib see sulle eri tegevustes eeliseid ja igal hetkel meelerahule ligipääsu anda.

Teadlikud tiimid
mõtlevad suhtlevad otsutavad isegi vaidlevad
paremini.

Probleem – vaimne ülekoormus

2005. aastal ilmus ajakirjas Harvard Business Review artikkel sellest, kuidas ülekoormatud tähelepanu-võrgustikud põhjustavad töö juures tarkade inimeste alasoortitust.

2010. aastal avaldas Science Magazine Harvardi uurijate Killingsworthi & Gilberti uurimistulemused, mille uitab meie meel ringi ligi 47% ajast, mida seostatakse omakorda õnnetusetundega.

Lahendus – tähelepanu arendamine

Tähelepanelikkus on läbi teadvustamisharjutuste treenitav võime.

Näiteks tarkvarahiiu SAP siseuuringud leidsid, et ettevõttes juba kuus aastat aset leidnud Google’is sündinud mindfulness’il tugineva emotsionaalse intelligentsuse ja liidrioskuste koolituste investeeringute tootlus (ROI) on 200%. Programmide tulemusena kasvas töötajate aktiivsus ja pühendumus, alanes puudumiste arv ja paranes juhtide usaldusindeks.

 

„SAP on SIY treeningute tootluseks arvutanud 200%.“
↗︎︎ Aktiivsus
↗︎︎︎ Pühendumus
  ↘︎ Puudumised
↗︎︎ Usaldusindeks

Veidi teadust

teadvelolekualast uuringut on avaldatud alates 1999. aastast
2555 +
vähenenud stress turvalise kultuuriga organisatsioonides
%
harjutusi päevas mõjutab tulemusi
min
Animation of a firing neuron

Neuroplastilisus tähendab, et su ajul on võime harjutades muutuda

On olnud tavaks mõelda, et saabub hetk, mil oleme „valmis“, kust edasi me enam ei muutu. Tegelikult looduses asjad nii ei käi. Su aju on nagu lihas – sünapsiühendused, mida sa kasutad, muutuvad tugevamaks, ja need, mille sa hüljanud oled, kärbitakse.

Mindfulness'i ja emotsionaalsetesse
oskustesse investeerivaid ettevõtteid:

Meie pead

Kogemus kinnitab. Teadmine toetab.

Marko Lepiku foto

Marko Lepik,
MA & MSc

Asutaja ja koolitaja

Marko on San Franciscos tegutsevas sihtasutuses SIY Global sertifitseeritud ainus programmi SIY juhendaja Eestis, Lätis ja Leedus. SIY Global loodi, et rahuldada kasvavat rahvusvahelist nõudlust Google’is sündinud koolituse järele üle maailma. Programm toob emotsionaalset tarkust ja vastupidavust arendavad harjutused neuroteadusele, psühholoogiale ja teadvelolekule toetuvas kaasaegses ja arusaadavas formaadis töökeskondadesse.

 

Marko on pühendanud viimased 15 aastat nii kaasaegsete lääne tõenduspõhiste kui ka traditsiooniliste idamaiste tähelepanu ja teadveloleku treenimise lähenemisviiside õppimisele ja neisse süvenemisele. Nende võtete budistlikud juured on olnud inspiratsiooniks osadele kaasaegse afektiivse neuroteaduse uuringutele, rea kaasaegsetele teadveloleku-võtetele ning kolmanda laine KKT-teraapiatele. Lääne inimesele sageli ähmaste idamaiste mõistete “tõlkimine” lääne psühholoogiaga haakuvasse ilmalikku keelde ja tõsikindlate leidude eraldamine niisama uskumustest on üks tema liikumapanevaid kirgi.

Enne inimestekeskse juhtimise ja enesejuhtimisoskuste koolitustele pühendumist töötas Marko keskastmejuhina avalikus ja kolmandas sektoris. Pärast nendest rollidest lahkumist tegutses ta 13 aastat organisatsiooniarendusele ja turundusele keskendunud konsultandina, õppides samal ajal intensiivselt Kagu-Aasias.

Tema mitmekülgsed kogemused ja praktilised teadmised võimaldavad tal toetada organisatsioone sagedaste probleemide nagu töötajate voolavus, läbipõlemine, rahulolu ja haaratus lahendamises kaasaegsetel viisidel. Koolitustel keskendub ta muuhulgas suhtlemis- ja emotsionaalsetele oskustele ning keerulistele vestlustele. Ta julgustab arendama psühholoogiliselt turvalist töökeskkonda ning töötab selle nimel, et organisatsioonikultuurid areneksid sihipäraselt suunas, kus inimeste heaolu nähakse lahutamatu osana ettevõtte edu saavutamise strateegiast.

Dr Andero Uusbergi foto

Andero Uusberg,
PhD, Prof.

Nõuandev kogu

Dr Uusberg viib läbi eskperimentaalseid ja kontseptuaalseid uuringuid, mis tuvastavad, kuidas emotsioone genereeritakse ja kuidas saab neid reguleerida.

Üks teemakohaseid eelretsenseeritud teadusartikleid, mille ta avaldanud on, on loetav siin: How Can Emotions Be Regulated?

Stanford

 

Dr Uusberg uurib emotsioone kehas ja ajus, kasutades objektiivseid psühhofüsioloogilisi näitajaid ja elektroentsefalograafiat ehk EEG’d

Järgnevalt lingilt leiate tema veel ühe teemakohase eelretsenseeritud teadusartikli: Mechanisms of mindfulness: The dynamics of affective adaptation during open monitoring

Affectuali lähenemine tähelepanu treenimisele tugineb kaasaegse psühholoogia ja neuroteaduse lähenemistel. Austame kultuuritraditsioonide sügavust, kuid eelistame töö alusena kasutada tõendatud materjali ja lähenemisi.

Kus võimalik ja kohane, püüame oma programme uuringutulemustega kooskõlas edasi arendada.

Ühendades oma kogemused avalikust, era- ja akadeemilisest sektorist afektiivse neuroteaduse seisukohtade tundmisega, on Dr Uusberg unikaalses positsioonis, et aidata tõlkida kaasaegsete teadusuuringute leide eri tüüpi organisatsioonide vajaduste keelde.

Prof Ringa Raudla foto

Ringa Raudla,
PhD, Prof.

Nõuandev kogu

Oma õpetamis- ja uurimistöös on professor Raudla alati püüdnud interdistsiplinaalselt ühendada leide majandusest, juhtimisest ja psühholoogiast. Ta on alati suhtunud skepsisega inimkäitumise ülelihtsustatud kirjelduste suhtes ja kasutanud kaasaegseimaid arenguid psühholoogias ja neuroteaduses, et inimesteeri kontekstides käitumist ja mõtlemist paremini mõista.

Viimased viis aastat on Dr Ringa Raudla töötanud riigirahanduse ja valitsemise professorina TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professorina. Ta loeb kursuseid uurimismetodoloogias, riigi rahanduses, strateegilises ja finatnsjuhtimises, ning juhendab osakonna erinevaid doktorikursuseid.

Ta on TTÜ avaliku halduse doktoriprogrammi juht. 

Pärast BA- ja MA-kraadide omandamist avalikus halduses, sai prof. Raudla PhD-kraadi majanduses Erfurti Ülikoolist. Viimased kümme aastat on ta töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis, olles samas külalisuurijaks Põhja-Carolina  Ülikoolis Charlotte’is.

Prof. Raudla toetab Affectual’t aidates meil ühendada kompromissituid teaduslikke informatsioonist ja metodoloogiast mõtlemise viise igapäevaste lihtsate võtetega, mis on suunatud inimeste kognitiivse vormi arendamisele keerulistes töökeskondades.

Võta ühendust,
räägime vajadustest

„Inimese vabadus tähendab ka meie võimet stiimuli ja vastuse vahel peatuda...“ (R. May)

info@affectual.com
EU +3725111273
US +14152899752‬
Asia +66949754801

info@affectual.com

EU +3 725111273

US +1 4152899752‬

Asia +66949754801

Jäta teade – võtame ise ühendus!

Anname meelsasti vastused kõigile su tekkinud küsimustele.

Saadame sulle soovi korral ka lisamaterjale nagu näiteks ärimõjude slaidid, näidisajakavad, SIY mõjuraport või lühikesed sissejuhatavad videoklipid.