Lugemist

Mõisted

Psühholoogiline turvatunne

„Psühholoogiline turvatunne on ühine veendumus, et meeskond on omavaheliste riskide võtmiseks turvaline.[1] Seda võib defineerida kui võimalust ennast näidata ja rakendada ilma hirmuta negatiivsete tagajärgede pärast enesehinnangule, staatusele või karjäärile.“ (Kahn 1990,

Read More »

Digipaast ehk digital detox

Populaarses kõnepruugis viitab „Digipaast“ „…ajaperioodile, mille vältel inimene hoidub elektrooniliste ühendusseadmete nagu näiteks nutifonide ja arvutite kasutamisest. Seda nähakse võimalusena maandada stressi, keskenduda rohkem sotsiaalsele suhtlusele ja kontaktile loodusega füüsilises

Read More »

Mis on mindfulness?

Ühe levinud töödefinitsioonidest, mis on mõistele mindfulness lääne psühholoogiamaailmas praegu antud, sõnastas stressialandusprogrammi MBSRi looja professor Jon Kabat-Zinn: „Mindfulness on teadlikkus, mis tekib millelegi hetkes sihipäraselt ja hukkamõistuta tähelepanu osutades.“ (Allikas:

Read More »

Uuringud

Koormatud ajuvõrgustikud – miks töötatakse alla võimete

2005. aastal ilmus ajakirjas Harvard Business Review artikkel sellest, kuidas ülekoormatud tähelepanu-võrgustikud põhjustavad töö juures tarkade inimeste sooritust allapoole nende võimete piiri. Artikli autor, psühhiaater Edward Hallowell analüüsib nii kasvava töökohal hajalioleku, stressis ja rahulolematuse

Read More »

Emotsioonid on füüsilised. Mis mõttes?!

Oma intervjuus ajakirjale Scientific American selgitab neuroteadlane Antonio R. Damasio, miks mõned meie senised arusaamad sellest, milline on kehas füüsiliselt kogetavate emotsioonide ja neist tulenevate psüühiliste tunnete roll otsusetegemisel, võivad vajada põhjalikumat

Read More »

Uitav mõistus, õnnetu mõistus

2010. aastal avaldas Science Magazine Harvardi uurijate Killingsworthi & Gilberti uurimistulemused, mille kohaselt uitab meie meel ringi ligi 47% päevast, mida seostatakse omakorda õnnetusetundega. Loe artiklit siit…

Read More »

Edulood

Kuidas mõõdab SAP treeningute ROI’d?

Lisatud on video sellest, kuidas SAP – maailma suuruselt kolmas sõltumatu tarkvaratootja ning juhtiv ettevõtlusrakenduste looja tarkvaralt ja seonduvalt teenitavate tulude vaates – kvantifitseerib ettevõtte investeeringu tootlust pea 91000 töötajast ligi 6500 huvilise

Read More »

Võta ühendust

Olete koos tiimiga valmis õppima
keskendumist ja eneseregulatsiooni?

info@affectual.com
EU +3 725111273
US +1 4152899752‬
Asia +6 6660726952